Zdjęcia w posiadaniu parafii Zagłoba

Gdy proboszczem był ks. Pęzioł

 
(1/16): Nawiedzenie M.B . w symbolach - Pierwsza peregrynacja M.B.Czętochowskiej 30-31 V 1972 r.
Nawiedzenie M.B . w symbolach - Pierwsza peregrynacja M.B.Czętochowskiej 30-31 V 1972 r. 
(2/16): Nawiedzenie c.d.
Nawiedzenie c.d. 
(3/16): Oczekiwanie na nawiedzenie M.B.
Oczekiwanie na nawiedzenie M.B. 
(4/16): Oczekiwanie na nawiedzenie.
Oczekiwanie na nawiedzenie. 
(5/16): Oczekiwania na nawiedzenie c.d.
Oczekiwania na nawiedzenie c.d. 
(6/16): Powitanie Matki Bożej w symbolach.
Powitanie Matki Bożej w symbolach. 
(7/16): Powitanie M.Bożej w symbolach przez proboszcza Ks.Jana Pęziola.
Powitanie M.Bożej w symbolach przez proboszcza Ks.Jana Pęziola. 
(8/16): Powitanie Matki Bożej w symbolach. cd.
Powitanie Matki Bożej w symbolach. cd. 
(9/16): Powitanie Matki Bożej w symbolach.
Powitanie Matki Bożej w symbolach. 
(10/16): Banderia konna biorąca udział  w przyprowadzeniu i odprowadzeniu M.B.w symbolach.
Banderia konna biorąca udział w przyprowadzeniu i odprowadzeniu M.B.w symbolach. 
(11/16): Konna banderia.
Konna banderia. 
(12/16): Banderia konna c.d.
Banderia konna c.d. 
(13/16): Konna banderia c.d.
Konna banderia c.d. 
(14/16): Dekoracja kościoła na nawiedzenie.
Dekoracja kościoła na nawiedzenie. 
(15/16): Banderia  rowerowa uczestnicząca w nawiedzeniu.
Banderia rowerowa uczestnicząca w nawiedzeniu. 
(16/16): Odprowadzenie M.B. w symbolach  do następnej parafii.
Odprowadzenie M.B. w symbolach do następnej parafii.