Księga gości

Warto zobaczyć
Dzwonnica i Dzwony

Jako dzwonnica do 2007 roku służyła wieża kościoła. W tej to wieży pod koniec lat trzydziestych wieku dwudziestego zawieszono trzy dzwony wykonane w Odlewni Dzwonów i Metali Karola Schwabe w Biała k/Bielska. Przywieziono je do Zagłoby 24 VI 1936 r. Ogólna tonacja dzwonów to - b major.

A oto dzwony w niej zawieszone:

Największy – waga 312 - 330 kilogramów, ton – b. Opis tego dzwonu: płaskorzeźba Chrystusa Króla, ponad nią napis, imię - „August” pod - „Jezus Chrystus Król nieba i ziemi” , niżej - „Niech zawsze i po wszystkie wieki imię Chrystusa rozbrzmiewa” . Z drugiej strony napis –„Władysław”, niżej - „Ofiara Parafian RP. 1936”. Dzwon ten wykonano dla upamiętniena ówczesnego Prymasa Polski ks. Augusta Hlonda i budowniczego kościoła w Zagłobie ks. Władysława Walencika[Rozmiar: 75820 bajtów] [Rozmiar: 70332 bajtów]


Średni – waga 167 - 170 kg., ton – d. Opis tego dzwonu: płaskorzeźba św. Jan Ewangelisty nad nią napis „Jan Ewangelista” , pod - napis „A słowo jak grom z serca uderzy. Ogień wielkiej miłości zapali”. Z drugiej strony napis „ A słowo stało się ciałem i mieszkało między nami” .

[Rozmiar: 63993 bajtów][Rozmiar: 72487 bajtów]


Najmniejszy – waga 106 kg., ton – f. Opis tego dzwonu: płaskorzeźba św. Teresy od Dzieciątka Jezus i napis: „ Deszcz różany Łask bożych spuszczę na was”. ”Ofiara Polonii Amerykańskiej RP. 1936.” /oraz/ „Ufność doprowadziła mnie do Najświętszego Serca Jezusowego”. Ponadto w wieżyczce kościoła zawieszono Sygnaturkę.

We Wspomnieniach /str. 119/ Maria Kleniewska tak pisze o dzwonach: „1930 ? - Zakupienie dzwonów: pod wezwaniem Chrystusa Króla, świętego Jana Ewangelisty, św. Tereski od Dzieciatka Jezus i sygnaturka pod wezwaniem Matki Najświętszej. Były one lane specjalnie na obstalunek, stonowane i dziwnie radosne. /Niemcy kazali je zdjąć i odwieźć/”. Choć Niemcy w czasie ostatniej wojny nakazali te dzwony oddać to jednak nie oddano wszystkich. Oddano najmniejszy i dwie sygnaturki z pałaców Kleniewskich, żeby liczba wynosiła trzy. Największy i średni schowano, zamurowując je w wieży kościoła. Po II wojnie światowej w wieży zawieszono więc tylko dwa dzwony, które ocalały i tak było do 2006 roku.

W 2006 roku zakupiono nowy dzwon (trzeci) o wadze 530 kg. Dzwon ten odlano w Odlewni Dzwonów Zbigniewa Felczyńskiego w Taciszowie koło Gliwic. Fundatorami tego dzwonu są Piotr i Aurelia Makoś z Niedźwiady Dużej. Ufundowali oni ten dzwon dla upamiętnienia swojej córki Anny Makoś zamordowanej 28 X 2002 roku. Dzwon ten nosi imię Anna dla upamiętnienia ich córki i ku czci matki Maryii, a Maryja to patronka parafii

Ponieważ od drgań m. innymi dzwonów kościół zaczął pękać i wieża odchodzić od kościoła, postanowiono pobudować dzwonnicę. W tym celu z wieży kościoła mającej wysokość ponad 40 - tu metrów sposobem gospodarczym dnia 17 VIII 2006 roku zdjęto dwa tam zawieszone dzwony. Dzwony te zabrano do odnowy w Taciszowie. Dzwon Anna przywieziono do parafii 17 VIII 2006 roku, a dwa, które odnawiano 3 XII 2006 roku. Wszystkie te dzwony zawieszono w nowo wybudowanej dzwonnicy 29 III 2007 roku.

Nowa Dzwonnica[Rozmiar: 80146 bajtów]

Projekt (architektura) - mgr inż. arch. Tadeusz Woźniakowski z Puław.

Projekt wykonywano od 11 VI do 23 VII 2006 roku.

Projekt konstrukcyjny - mgr inż. Paweł Miller z Puław.

Na budowę pozwolenie wydało Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim dnia 3 VIII 2006 roku.

Wznoszenie dzwonnicy rozpoczęto 18 X 2006 roku i trwało ono do 29 XI 2006 roku. Dzwonnicę budowała ekipa Surdackiego Władysława z Kraśnika. W dniach 6 do 9 grudnia pobudowano więźbę dachową - ekpia Czapli Eugeniusza z Kolonii Janiszów. Dzwonnica pokryta została blachą powlekaną przez ekipę Piaseckiego Marka z Blinowa w dniach 15 - 23 XII 2006 roku. Doprowadzenie i założenie elektryczności to dzieło ekipy Woźniaka Andrzeja z Puław. Tynki dzwonnicy wykonał Gazda Stanisław ze Żmijowisk w marcu 2007 roku, a terakotę układał na początku lipca tego roku Umański Ireneusz z Zagłoby. Drzwi i okno wstawiono 13 IV 2007 roku. Zawieszenie dzwonów i napęd elektryczny to dzieło firmy inż. Pawła Szydlaka z Krotoszyna (29-30 III 2007 roku). Dzwony zgrano z wcześniej założonymi kurantami w wieży kościoła. Kuranty działają od 18 VIII 2006 roku i wykonała je ta sama firma co napęd dzwonów.

[Rozmiar: 70258 bajtów] [Rozmiar: 63535 bajtów]Obecnie w dzwonnicy są trzy dzwony:

Największy Anna, na którym jest napis: „ Dzwon ten dla uczczenia Matki Najświętszej Maryji Panny patronki tej parafii i dla upamiętnienia swojej córki Anny Makoś zamordowanej 28 lipca 2002 roku ufundowali Aurelia i Piotr Makoś. Niech każde uderzenie tego dzwonu będzie uwielbieniem Boga Trójjedynego, uczczeniem Matki Bożej i naszą modlitwą za naszą córkę”. Na dzwonie tym jest również napis: „Proboszcz ks. Jerzy Hanaj”.

[Rozmiar: 66158 bajtów] [Rozmiar: 68313 bajtów]
Dwa mniejsze, Władysław August i św. Jan Ewangelista - opisane wyżej.


Dzwonnicę i dzwony poświęcił ks. arcybiskup Józef Życiński w czasie jubileuszu 100 - tu lecia rozpoczęcia budowy kościoła w Zagłobie i wmurowania kamienia węgielnego, obchodzonego w niedzielę 19 VIII 2007 roku.


Dzisiaj jest


Godzina
Imieniny:


Solenizantom życzymy:
Obfitości Łask Bożych na każdy dzień życia


Warto zobaczyć

Copyright © 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prywatna strona Parafii Zagłoba