Księga gości

Warto zobaczyć
   Informacje o parafii opracowano na podstawie książki Ks. Jerzego Tadeusza Hanaja pod tytułem

„Historia parafii Zagłoba ”

z roku 2004

Historia Parafii

Opolszczyzna wraz z Powiślem [tak zwanym kluczem szczekarkowskim] w pewnym czasie należała do rodziny Lubomirskich……….. Jeden z członków tego rodu - Antoni Lubomirski żyjący w latach 1718 - 1782 w spadku przekazał ją swojej wnuczce Rozalii Lubomirskiej. Rozalia sprzedała ją [sprzedaż tych ziem prowadzona sukcesywnie zakończona została w 1854 r.] Kazimierzowi Wydrychiewiczowi [żył w latach 1805 - 1869], zarządcy tych ziem. Ziemie te po śmierci Kazimierza stały się własnością jego syna Kacpra Wydrychiewicza. Od Kacpra Wydrychiewicza w roku 1871 Opolszczyznę wraz z Powiślem kupił Franciszek Kleniewski. W roku 1784 Franciszek Kleniewski ziemie te podzielił miedzy dwu swoich synów Jana i Władysława. Władysław starszy syn Franciszka otrzymał Opole Lubelskie i Niezdów z pałacem w którym była pierwotnie siedziba zarządu dóbr opolskich. Jan jego drugi syn otrzymał majątki: Kluczkowice, Kręciszowka, Łaziska Górne i Dolne, Wrzelów, Nieciecz, Dratów [dzisiaj Zagłoba], Brzozowa, Szczekarków i Wilków. W ręce Jana dostały się więc tereny, które weszły w skład obecnej parafii Zagłoba.Początki parafii Zagłoba wiążą się zatem z rodziną Jana i od 1880 r. jego żony Marii zd. Jarocińska Kleniewskich dziedziców tych ziem.

Na terenie obecnej parafii Zagłoba samodzielne duszpasterstwo rozpoczęto w roku 1898 z chwilą wybudowania dla potrzeb ludzi pracujących w cukrowni - kaplicy [cukrownia wzniesiona została w latach 1893 - 1895]. Kaplica została postawiona na gruntach będących własnością Kleniewskich – na miejscu gdzie obecnie znajduje się cmentarz grzebalny. Duszpasterstwo w tej kaplicy sprawowali początkowo księża parafii Wilków bo na terenie tej parafii powstała ta kaplica a później ks. Antoni Chotyński który był kapelanem przy dworze Kleniewskich w latach 1906 - 1909. [Ks. Chotyński kapelan rodziny Kleniewskich, a w latach 1909 – 1918 proboszcz parafii Wilków - to znany społecznik i pierwszy badacz grodzisk Powiśla. W roku 1905 znalazł w okolicach Żmijowisk i Trzcińca - miejscowości obecnie należące do parafii Zagłoba - wiele urn i grobów. On w to w „Światowidzie” - tom IX – opublikował artykuł pod tytułem „Zabytki prehistoryczne z Dratowa, Trzcińca i Żmijowisk i innych wsi w powiecie puławskim”. Te odkrycia sprawiły że w 1930 roku prof. Uniwersytetu Łódzkiego Józef Kostrzewski – archeolog, muzeolog, członek PAN - uknuł powszechnie znany i stosowany termin – kultura trzciniecka – określający prasłowiańską kulturę III i IV okresu epoki brązu na tym obszarze]. W roku 1906 r. Jan i Maria Kleniewscy pisemnie zwrócili się do biskupa lubelskiego Franciszka Jełowickiego o pozwolenie na budowę kościoła i utworzenie parafii w Dratowie [obecnie Zagłoba] a biskup pismem z dnia 14 listopada 1906 r. wyraził na to zgodę. W roku 1907 staraniem Jana i Marii Kleniewskich rozpoczęło się wznoszenie świątyni. Kamień węgielny poświęcono i wmurowano dnia 20 sierpnia 1907 r., pod przewodnictwem ks. Antoniego Chotyńskiego]. Budowę kościoła rozpoczęli Kleniewscy po wydaniu przez cara w 1905 r. pozwoleń na budowę kościołów i pod wpływem rekolekcji głoszonych przez ojca Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście w jakich uczestniczyli w 1898 r. [może być budowa tego kościoła i utworzenie parafii pokutą ze spowiedzi rekolekcyjnej]. Budowa kościoła w Zagłobie to również wypełnienie ślubu jaki złożył Jan Kleniewski w czasie choroby żony i po jej wyzdrowieniu. Na budowę kościoła Kleniewscy przeznaczyli majątek Świdry w powiecie janowskim liczący 1601 mórg, o wielkich pokładach torfu, z cegielnią, tartakiem, smolarnią. Od roku 1897 majątek ten przekształcony został w gospodarstwo rybackie a sprzedany został w 1927 r. i suma 50 tyś zł. pochodząca ze sprzedaży tego majątku, pożyczona została synowi Przemysławowi, który przez wiele lat jej nie zwracał, stąd brak pieniędzy na budowę kościoła i długi okres jego budowy [w roku 1939 był stan surowy kościoła]. Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Dratowie [Zagłobie] prawnie została erygowana dnia 7 marca 1924 roku. Utworzył ją dekretem nr 690 biskup Lubelski Marian Leon Fulman. Gdy powstawała parafia Jan Kleniewski już nie żył, zmarł w 1918 r. Powstanie parafii zawdzięcza się głównie Marii Kleniewskiej [+ 1947] i jej usilnym zabiegom u władz kościelnych. Parafia powstała z miejscowości należących wcześniej do trzech parafii. Z parafii Opole Lubelskie przeszły do niej - Trzciniec, Wrzelów, dwa Majdany Powiślańskie,…. z parafii Wilków – Grabowiec, Żmijowiska, Brzozowa, Kosiorów,… z parafii Piotrawin – Braciejowice, Niwa [obecnie Las Dębowy], Zakrzów. W roku 1974 z parafii Wilków do Zagłoby przeszło kilka domów z Kłodnicy nazwane obecnie umownie Kol. Kłodnica, a w roku 1981 z parafii Opole Lubelskie - Niedźwiada Mała i Nieciecz. W latach 1930 – 1939 na terenie parafii istniał dom zakonny – najpierw były w nim siostry Felicjanki, później Zmartwychwstanki, a na koniec Pasterki - zakonnice prowadziły ochronkę i przedszkole i zajmowały tak zwaną Piastową Chatę obecnie znajdującą się we Wrzelowie – budynek zbudowany staraniem Kleniewskich około 1923 r. W budynku tym za pobytu zakonnic odbywały się spotkania wielopokoleniowe [budynek ten obecnie jest własnością prywatną]. Do roku 1946 w aktach kościelnych parafia Zagłoba istniała pod nazwą DRATÓW. Od roku 1947 pod nazwą ZAGŁOBA. Nazwę Zagłoba nosi również miejscowość w której znajduje się kościół. Nazwa ta wzięta jest od herbu Zagłoba jaki mieli Kleniewscy, taką też nazwę posiadała cukrownia zbudowana w tej miejscowości przez Kleniewskich [obecnie Zakład Przetwórstwa Owoców].

Parafia przeżywała następujace Jubileusze:

1. 15 VII 1974 r. - Jubileusz 50 - lecia istnienia, z udziałem arcybiskupa Bolesława Pylaka (obecnie seniora).

2. Od 1 - 3 V 2004 r. - Jubileusz 80 - lecia istnienia z udziałem arcybiskupa Józefa Życińskiego. W czasie tego Jubileuszu poświęcone zostały prace wykonane w parafii w latach 2001 - 2004.

3. 19 VIII 2007 r. - Jubileusz 100 - lecia rozpoczęcia budowy kościoła i wmurowania kamienia węgielnego z udziałem arcybiskupa Józefa Życińskiego.Dzisiaj parafię tworzy 19 miejscowości i zamieszkuje ją 3300 osób. Miejscowości należące obecnie do parafii to :

- Braciejowice,

- Brzozowa,

- Grabowiec,

- Kolonia Kłodnica,

- Koło,

- Kosiorów,

- Las Dębowy,

- Lubomirka,

- Majdany,

- Niedźwiada Duża,

- Niedźwiada Mała,

- Nieciecz,

- Rybaki,

- Trzciniec,

- Wrzelów i Kolonia,

- Zagłoba,

- Zakrzów,

- Żmijowiska.

Dzisiaj jest


Godzina
Imieniny:


Solenizantom życzymy:
Obfitości Łask Bożych na każdy dzień życia


Warto zobaczyć
Copyright © 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prywatna strona Parafii Zagłoba