Księga gości

Warto zobaczyć
Uwagi dotyczące korzystania z cmentarza grzebalnego w Zagłobie


- Na cmentarzu grzebalnym w kaplicy odprawiane są Msze św :

1. W przeddzień odpustu parafialnego 3 maja i 14 sierpnia o godz. 18.00 (tzw. Nawiedzenie cmentarza).

2. W Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny o godz. 12.00.

- Bramy wjazdowe cmentarza są na co dzień zamknięte, aby je otworzyć należy poprosić kościelnego - grabarza (narazie nie ma opłat na wjazd na cmentarz).

- Na cmentarzu nie ma śmietników. Śmieci wyrzucamy do śmietników zlokalizowanych po obu stronach cmentarza skąd one będą wyworzone.

- Troska o czystość cmentarza co roku należy do innej miejscowości parafii (oprysk chwastów, koszenie, wywóz śmieci).

- Aby pobudować nowy grób murowany, należy zgłosić to w kancelarii parafialnej i uiścić opłatę zwaną pokładnym (za groby ziemne nie ma żadnych opłat).

- Gdy na grób zakłada się nowe płyty, należy o tym powiadomić kancelarię parafialną lub kościelnego - grabarza.

- Grób na cmentarzu lokalizuje kościelny - grabarz. U niego zgłasza się miejsce gdzie się chce pobudować nowy grób, on też, albo za jego zgodą kto inny buduje groby.

- Nie można rozbudowywać w nieskończoność grobów, zajmując pod nie duże przestrzenie, a także zagospodarowywać w nieskończoność teren wokół grobów.

- Nie wolno budując groby lub otoczenie wokół nich wchodzić w alejki cmentarza.

- Wszelkie prace wykonywane na cmentarzu bez pozwolenia kancelarii parafialnej spotkają się z konsekwencjami np.: rozbiórki tego co zostało postawione bez zgody.

Każda samowola na cmentarzu jest niedozwolona!!!POGRZEB KATOLICKI


Wszystkie sakramenty mają na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza nas do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie” [por. KKK 1680].

1. Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

2. Bliscy zmarłego zgłaszają się do kancelarii parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu przedstawiając odpis aktu zgonu z USC, oraz informację o przyjętych przed śmiercią sakramentach (np. od kapelana szpitalnego).

3. Jeżeli zmarły mieszkał w innej parafii, należy przedstawić pisemną informację o zmarłym wystawioną przez miejscowego proboszcza.

4. Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby - będąc w stanie łaski uświęcającej - przyjęli podczas Mszy pogrzebowej Komunię świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

5. Zachęcamy także do zatroszczenia się o stałą modlitwę wspólnoty parafialnej w intencji swoich bliskich zmarłych poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św. (zwłaszcza w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dzień imienin) oraz modlitwy różańcowej podczas listopadowych „wypominków”.

6. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy za życia świadomie i jawnie zerwali łączność z Kościołem, i zmarli uparcie odmawiając sakramentalnego pojednania z Bogiem.


Dzisiaj jest


Godzina
Imieniny:


Solenizantom życzymy:
Obfitości Łask Bożych na każdy dzień życia


Warto zobaczyć
Copyright © 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prywatna strona Parafii Zagłoba