Księga gości

Warto zobaczyć
CMENTARZ GRZEBALNY

Cmentarz grzebalny posiada 3 ha powierzchni. Prawnym jego właścicielem parafia jest od niedawna. Po różnych staraniach i wreszcie po rozprawie sądowej przez zasiedzenie w 2003 r., parafia otrzymała na własność cmentarz i to zostało wpisane do Księgi Wieczystej parafii. Choć faktycznie parafia nie posiadała wcześniej prawa własności tego cmentarza to jednak ona od początku jego istnienia nim zarządzała. Na cmentarzu tym rozpoczęto grzebać zmarłych już w latach 1921 - 22. Pierwszym pochowanym był mężczyzna o nazwisku Rudnicki, później o nazwisku Kosiorek, do dzisiaj na tym cmentarzu jest grób Jana Stępnia z Majdan z 1922 roku. Na początku lat pięćdziesiątych postawiono na cmentarzu niewielką kaplicę. Kaplica ta wzniesiona została na grobie proboszcza Zagłoby i budowniczego tutejszego kościoła zamordowanego w okolicznościach do dzisiaj niewyjaśnionych /prawdopodobnie przez Cyganów/?. W latach pięćdziesiątych na tym cmentarzu postawiono też istniejącą do dzisiaj betonową studnię Cmentarz przed rokiem 1958 ogrodzony był drutem na drewnianych słupkach. W roku 1958 ogrodzono go już ponownie siatką na słupkach metalowych / z szyn kolei wąskotorowej/, bramy i bramki do tego ogrodzenia dorobiono dopiero w 1973 r. W październiku 1995 r. Urząd Gminy w Wilkowie obok tego cmentarza postawił śmietnik, wykonany z elementów betonowych /obecnie ten śmietnik przeniesiono za parking/. W czerwcu 1998 r. do cmentarza doprowadzono wodociąg i wybudowano studzienkę, aby w przyszłości zrobić krany, z których będzie można pobierać wodę. Przygotowania do nowego - obecnego ogrodzenia cmentarza rozpoczęto na przełomie 2001/2002 roku, wtedy to oczyszczono z zarośli cmentarz i wycięto na nim ponad 100 drzew. Następnie przy pomocy koparki od 20 II 2002 r. /Kramka Stanisława z Zakrzowa/ i spychacza /Jakubczyk Witolda z Łazisk/ przemieszczono wiele ziemi, podnosząc teren w wielu miejscach i wyrównując go. W międzyczasie z różnych miejsc nawieziono też dużo ziemi, bo brakowało jej jeszcze na wyrównanie terenu cmentarza. Obecne ogrodzenie od trzech stron elementami betonowymi i od frontu słupkami z klinkieru i przęsłami metalowymi na podmurówce z klinkieru wykonywano od 23 VII 2002 r. do 6 IX 2003 r. Betonowe ogrodzenie sprowadzono z Kolbuszowej z Wytwórni Elementów Betonowych - Bogacza w lutym i marcu 2001 r., a zestawiała go „Firma” Waldemara Łapińskiego ze Studzianek. Ogrodzenie od frontu budowała „Firma” Edwarda Puchali z Bychawy, ona też wykonała metalowe przęsła, bramy i bramki. Obecnie na cmentarz grzebalny prowadzą trzy bramy wjazdowe i pięć bramek wejściowych. Fundatorami części ogrodzenia metalowego są: Mroczkowski Marek z rodziną / bram i bramek bocznych i 20 przęseł/ i Piątek Stanisław /bramy i bramki głównej/. Grodząc cmentarz wykonano też gminną drogę od strony Łazisk obok lasu. Droga ta była zarośnięta krzakami i założona śmietnikami cmentarza i była nieczynna, utwardzono ją kamieniem pochodzącym z rozbiórki budynku parafialnego z kamienia, który to budynek wznosił się obok istniejących do dzisiaj budynków gospodarczych parafii, następnie kamień zasypano piaskiem z nadzieją, że kiedyś uda się zasypać nawierzchnię tej drogi lepszym materiałem. Droga ta pozwala na objazd cmentarza i na dostanie się do bramy wjazdowej na cmentarz grzebalny od strony Wrzelowa.
W latach 2005 - 2006 kaplica wznosząca się na grobie ks. Władysława Walencika została rozbudowana. Murarskie prace przy niej to dzieło Gazdy Stanisława i jego syna Jacka ze Żmijowisk, ciesielskie Jagiełły Ryszarda z Zagłoby, stolarskie Dudek Ireneusza z Zagłoby. W tym czasie przy kaplicy tej wykonano groby parafialne dla 6 osób i na dwa groby położono nowe granitowe płyty

Wygląd

[Rozmiar: 79205 bajtów]
1 - kaplicy na cmentarzu


[Rozmiar: 90356 bajtów]

[Rozmiar: 97142 bajtów]

2 i 3 Kaplica na cmentarzu - stan obecny

[Rozmiar: 73407 bajtów]
4 - ogrodzenie od frontu /szosy/

[Rozmiar: 78409 bajtów]
5 - ogrodzenie od frontu /szosy/

[Rozmiar: 408644 bajtów]
6 - ogólny widok ogrodzenia cmentarza grzebalnego


Dzisiaj jest


Godzina
Imieniny:


Solenizantom życzymy:
Obfitości Łask Bożych na każdy dzień życia


Warto zobaczyć

Copyright © 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prywatna strona Parafii Zagłoba