Księga gości

Warto zobaczyć
PRZY CMENTARZU PRZYKOŚCIELNYM

Parking wykonano od strony Przetwórni w Zagłobie w dniach 9 - 10 września 1977 r. Teren pod ten parking utwardzono częściowo zalewając płytę betonową, a częściowo wysypując go żużlem.

OBOK NOWEJ PLEBANII

To mały parking głównie dla pojazdów interesantów plebanii, a gdy zajdzie konieczność to i dla wiernych przyjeżdżających do kościoła. Ulokowano go przy betonowym ogrodzeniu placu nowej plebanii, aż do oddanej do użytku gminnej drogi z Zagłoby do Kolonii Wrzelów /droga szer. 4 m/. Parking ten wybudowano w latach 2002 - 2003, utwardzając go gruzem z rozebranych budynków parafialnych, przysypując go żużlem. Jako parking, gdy zajdzie konieczność można również wykorzystywać i drogę, na której jest niewielki ruch.

Widok na pierwszy i drugi parking

[Rozmiar: 88156 bajtów]
Widok na pierwszy i drugi parking

PARKING PRZY CMENTARZU GRZEBALNYM

Aby w tym miejscu można było zrobić parking, trzeba było najpierw wyciąć rosnące tu drzewa i krzaki i podnieść teren o jeden metr wzwyż, gdyż było to mokradło i często stała tu woda. Z pomocą w tym przyszła /pospieszyła/ gmina w Wilkowie. Dzięki jej pomocy nawieziono tu bardzo dużo kamienia i piasku /170 samochodów ciężarowych „Tatra” kamienia z Dobrego i 50 takich samych samochodów piasku/. Przy równaniu i zagęszczaniu tego kamienia i później piasku przez cały czas wożenia pracował spychacz. Parafianie nawieźli jeszcze piasku i gdy wyrównano już teren i ułożono krawężniki i płytki, to utwardzono jego powierzchnię klińcem /przywieziono spod Kielc ponad 600 ton klińca; transport - Kalita Mirosław z Karczmisk/. Na koniec przeniesiono śmietnik cmentarza za parking i parking ogrodzono od tyłu płotem z elementów betonowych. Parking budowała „Firma” Łapińskiego Waldemara i parafianie. Parking ma ponad 25 arów powierzchni i był budowany od 26 września 2001 r. do 30 XI 2002 r. Dzisiaj jest bardzo potrzebny parafii.

Widok tego parkingu

[Rozmiar: 109756 bajtów]

Przed zrobieniem parkingu, wykonano najpierw chodnik, łączący kościół z cmentarzem grzebalnym /od placu przy nowej plebanii do bramy głównej tego cmentarza/. Chodnik jest własnością Rejonu Dróg Publicznych i jest w pasie drogowym. Chodnik ma 360 m. długości i 740 m2 powierzchni i jest dziełem trzech podmiotów Gmin - Wilków i Łaziska, które zakupiły kostkę, Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, które dało cement i robociznę i parafii, która dała piasek i jego transport. Chodnik wykonywano w dwu etapach czasowych: do cmentarza IX - X 2001 r. i do głównej bramy cmentarnej V - VI 2002 r.

Widok na część parkingu i chodnika

[Rozmiar: 71401 bajtów]


Dzisiaj jest


Godzina
Imieniny:


Solenizantom życzymy:
Obfitości Łask Bożych na każdy dzień życia


Warto zobaczyć

Copyright © 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prywatna strona Parafii Zagłoba